HomeNedvědice
Ing. Pavel Trčka, znalecká kancelář
O firmě

Kontakt na nás

Ing. Pavel Trčka
Nedvědice 324
592 62 Nedvědice

t.: +420 566 566 535
m.: +420 606 750 644
e-mail: trckapav@seznam.cz

Odborná způsobilost

Ing. Pavel Trčka – narozen 14. 4. 1955

Vzdělání :

Oprávnění k podnikání :

Výpis z živnostenského rejstříku vydaný 5. 8. 2010 živnostenským odborem Městského úřadu Tišnov, č.j. : OŽÚ/1326/2010/3 :

Živnostenské oprávnění č. 1

Živnostenské oprávnění č. 2

Vznik oprávnění :  19.  8. 1992

Osvědčení o absolvování specializačního studia zaměřeného na oceňování podniku na VŠE v Praze – Institutu oceňování majetku, č. PIX 181/2007 vydané v roce 2007.

Jmenovací dekret znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků č. Spr. 1378/2007 vydaný Krajským soudem v Brně  v roce 2008.

Certifikáty o účasti na odborných seminářích na VŠE v Praze – Institutu oceňování majetku.

Členství v profesních organizacích :

Člen České komory odhadců majetku (ČKOM) od roku 2008.

Člen Komory soudních znalců České republiky od roku 2009.
(c) Ing. Pavel Trčka, CREATED BY SCRAP