HomeNedvědice
Ing. Pavel Trčka, znalecká kancelář
O firmě

Kontakt na nás

Ing. Pavel Trčka
Nedvědice 324
592 62 Nedvědice

t.: +420 566 566 535
m.: +420 606 750 644
e-mail: trckapav@seznam.cz

O firmě

Firma byla založena v roce 1992 a od svého vzniku poskytovala operativně komplexní ekonomické a finanční služby.

Hlavním předmětem podnikání firmy je zpracování výročních zpráv, podnikatelských záměrů, rozborů hospodaření a finančních analýz pro podnikatelské subjekty formou stanovisek, expertíz, odborných posouzení a znaleckých posudků.

Od roku 2004 se těžiště činnosti firmy přesouvá do oblasti oceňování podniků a firem, oceňování privátních lékařských a stomatologických praxí, oceňování movitého majetku a oceňování nehmotného majetku.

Činnost firmy   je prováděna na základě zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky č. 37/1967 Sb., dále pak na základě vázané živnosti oceňování majetku pro podnik, oceňování věcí movitých (zákon č. 455/1991 o živnostenském podnikání) a dalších živnostenských listů.

Pro zabezpečení komplexních služeb firma spolupracuje s externími specialisty z oblasti daňové problematiky, práva a znaleckých ústavů.

(c) Ing. Pavel Trčka, CREATED BY SCRAP