HomeNedvědice
Ing. Pavel Trčka, znalecká kancelář
O firmě

Kontakt na nás

Ing. Pavel Trčka
Nedvědice 324
592 62 Nedvědice

t.: +420 566 566 535
m.: +420 606 750 644
e-mail: trckapav@seznam.cz

Etický kodex a ochrana osobních údajů

     Firma Ing. Pavel Trčka - znalecká kancelář si je vědoma vysokých nároků odborných i etických vyplývajících z charakteru poskytovaných služeb a proto soustavně trvá na zvyšování odborné úrovně všech svých spolupracovníků. Tím garantuje poskytování služeb na vysoké  odborné úrovni. Rovněž je pro ni prioritní dodržování přesně stanovených postupů a termínů při zpracování získaných informací.

     Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zabezpečuje firma Ing. Pavel Trčka -  znalecká kancelář veškeré získané informace a osobní údaje před neoprávněným užitím. Dbá na vysokou kvalitu používaných informačních technologií a důslednou ochranu v rámci zabezpečení počítačové sítě. Vypracované expertízy, odhady a znalecké posudky jsou pečlivě archivovány v papírové i elektronické podobě a chráněny proti zneužití.

     Všichni externí spolupracovníci firmy Ing. Pavel Trčka – znalecká kancelář jsou soustavně upozorňování a smluvně zavázáni k dodržování opatření k ochraně důvěrných informací a  k ochraně obchodního tajemství klientů. 

(c) Ing. Pavel Trčka, CREATED BY SCRAP